1./ § Munkajog

Work

Munkaviszony létesítésével , megszűnésével kapcsolatos ( közös megegyezés , felmondás, munkajogi kártérítések) szerződések elkészítése, átnézése , peres képviselet ellátása munkaügyi perekben.

2./ § Családjogi ügyek

153975_g

Házassági- élet és vagyonközösség kapcsolatos eljárások ( gyermektartásdíj, kapcsolattartás, utolsó közös lakás használata , vagyonjogi megosztások, házassági szerződések, tartási és életjáradéki szerződések készítése ).

3./ § Társasági jog

cegalapitas03

A hagyományos társasági jogi tevékenységek ( cégalapítás, módosítás, megszüntetés) ellátása mellett a Társasági jogi szolgáltatás részeként részt veszünk cégek felvásárlásánál – és az ezt követően szükségessé váló átalakításoknál ( egyesülés, szétválás, stb. ) – amelyek során a Megbízóink számára komplett jogi és együttműködő partnereink révén gazdaság ( könyvelési és tevékenységi ) auditot is készítünk , amelyek alapján a társaság gazdasági helyzetének lehető legteljesebb ismeretében hozhatják meg döntéseiket. Emellett vállalunk képviseletet betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság , nyrt. és zrt. és tagjaik, illetve egyes tagok egymás közötti jogvitáinak peres és peren kívüli rendezése során.

4./ § Büntetőjogi képviselet

bunteto

A büntetőperekben a jogi képviselet ellátását Irodánk általában az ún. gazdasági büntetőjoghoz tartozó területeken vállal, és felöleli a sértetti igények polgári jogi úton történő megtérítésével kapcsolatos képviseletet is. Irodánk más típusú büntető eljárásokban (pl. közlekedési bűncselekmények) is vállal peres képviseletet, illetve egy nemzetközi jogvédő szervezettel való együttműködés keretében a mai napig is perbeli képviseletet látunk el a programban meghatározott személyek számára.

5./ § Ingatlanjog

Bidding on a home

Az ingatlanokkal kapcsolatos különböző szerződések (adás-vétel, bérlet, csere, tartási- és életjáradéki, illetve öröklési szerződések, (házassági) közös vagyont megszüntető megállapodások és házassági vagyonjogi szerződések, stb.) megkötése és megszüntetése (felbontása) során az Irodánk komplex jogi szolgáltatást nyújt és a földhivatalokhoz on-line kapcsolatot biztosító informatikai rendszer segítségével mindig a legfrissebb információk birtokában végezzük el a szerződések megkötéséhez szükséges iratok elkészítését és véglegesítését, így ügyfeleink a legfrissebb információk birtokában írhatják alá szerződéseiket. A szerződések megkötésén túl irodánk rendszeresen lát el képviseletet az ingatlanokkal kapcsolatosan keletkező jogvitákban, így különösen a tulajdonjoghoz, a használathoz (birtokláshoz) és a különböző szolgalmakhoz, illetve vezetékjogokhoz kapcsolódó eljárások során. Itt is külön ki szeretnénk emelni a társasházak részére nyújtott jogi szolgáltatásainkat, amelyekről részletesebben a társasházak címszó alatt olvashat.

6./ § Peres képviselet

court-2-256x186

A peres képviselet ellátása során ellátjuk a Megbízóink teljes körű jogi képviseletét, különösen, de nem kizárólag az alábbi területeken: •polgári perek (személyiségvédelmi, tulajdonjogi és ingatlanhasználattal kapcsolatos, illetve az elsősorban a gazdasági életben jelentkező szerződésekkel (pl. vállalkozási, megbízási szerződések) kapcsolatos, továbbá a biztosítási és az örökléshez (hagyatékhoz) kapcsolódó perekben való képviselet, •családjogi perek (bontóperek, gyermekelhelyezések, házassági közös vagyon megszüntetése, stb.), •közigazgatási perek (különböző közigazgatási szervek határozataival szembeni peres képviselet elsősorban az energetikához (pl. vezetékszolgalmak létesítése, illetve gázvezeték hálózatok kiépítése), környezetvédelemhez és adózáshoz kapcsolódó területeken) •kártérítési perek

7./ § Energetika

07

Az energia szektorban Irodánk különböző piaci szereplőknek nyújt jogi szolgáltatásokat. Ennek keretében közreműködtünk gázberuházások megvalósításánál az ehhez szükséges szerződések elkészítése és megkötése, a pályázati kiírások lebonyolítása, valamint a szükséges szolgáltatási és egyéb engedélyek beszerzése során. Úgyszintén ellátunk peres képviseletet az ebből eredő jogviták során. A gázszektor mellett jogi tanácsadást nyújtunk a liberalizált árampiac szereplőinek is, melynek keretében műszaki és gazdasági szakértőkkel szorosan együttműködve közreműködtünk több gazdasági társaságnak a liberalizált árampiacra történő kilépése során. Ennek keretében közreműködtünk a szükséges mérlegkör-, illetve mérlegkör tagsági szerződések kidolgozásában és megkötésében, valamint a piacokra való kilépéshez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésében. Külön büszkeséggel tölt el minket, hogy Irodánk működött közre az egyik legelső árampiaci szerződés kialakításában is.

8./ § Önkormányzati képviselet

munkajog

Irodánk a közbeszerzéseken túl más – zömében polgári jogi – ügyekben is ellátja az önkormányzatok képviseletét. Ennek keretében több önkormányzat peres és peren kívüli képviseletét is ellátjuk. Az önkormányzati szektor szereplői részére nyújtott jogi szolgáltatásaink emellett felölelik az önkormányzatok jogi átvilágítását, egyes speciálisan az önkormányzatoknál keletkező igények (pl. a normatív állami költségvetési támogatásokkal kapcsolatosan keletkező elszámolási viták) peres és peren kívüli képviseletét, valamint az önkormányzatok által tervezett közjóléti és kommunális beruházások megvalósításához szükséges jogi tanácsadást, illetve a már megvalósult beruházások működésének jogi felülvizsgálatát is.

9./ § Közbeszerzések

ESY-004645909

Irodánk a közbeszerzéseken túl más – zömében polgári jogi – ügyekben is ellátja az önkormányzatok képviseletét. Ennek keretében több önkormányzat peres és peren kívüli képviseletét is ellátjuk. Az önkormányzati szektor szereplői részére nyújtott jogi szolgáltatásaink emellett felölelik az önkormányzatok jogi átvilágítását, egyes speciálisan az önkormányzatoknál keletkező igények (pl. a normatív állami költségvetési támogatásokkal kapcsolatosan keletkező elszámolási viták) peres és peren kívüli képviseletét, valamint az önkormányzatok által tervezett közjóléti és kommunális beruházások megvalósításához szükséges jogi tanácsadást, illetve a már megvalósult beruházások működésének jogi felülvizsgálatát is.

10./ § Társasházak

1313673931tarsashaz1_jomeret

Elsősorban az általunk képviselt ingatlan befektetők vásárlásaihoz, illetve tetőtér-beépítéseikhez kapcsolódóan ismertük fel, hogy a társasházak számára kevés megfelelő szintű jogi szolgáltatás érhető el, és ennek alapján alakítottuk ki a társasházakra szabott jogi szolgáltatási rendszerünket. A társasházak számára így – különböző csomagokban – többszintű jogi szolgáltatást nyújtunk, a Megbízóink igénye szerint. A társasházakkal kapcsolatosan az alapítástól kezdődő szolgáltatásaink az egyes konkrét ügyekben való tanácsadástól kezdődően egészen a társasházi közgyűlések előkészítéséig, lebonyolításáig terjednek.