Munkadíj

Irodánk elsősorban óradíjas elszámolás alapján nyújt jogi szolgáltatást. Óradíjban történő megállapodás esetén ügyfeleinket előzetesen tájékoztatjuk a feladat elvégzéséhez előreláthatóan szükséges időről. A megbízási szerződés megkötésével egyidejűleg az ügyfél munkadíj előleget fizet, amelynek összegét az ügy jellegétől függően állapítjuk meg.

Nagy perértékű bírósági eljárások esetében ügyvédi munkadíjunk a perérték meghatározott százaléka, vagy előre egyeztetett fix, valamint az eredményes eljáráshoz kapcsolódó munkadíj.

Az ingatlanokkal kapcsolatos ügyletek esetében munkadíjunk alapját az érintett ingatlan forgalmi értéke képezi a Megbízóval történő megbeszélés alapján.

A készkiadások tekintetében (szakértői díj, illetékbélyeg, stb.) a megbízáskor tájékoztatjuk ügyfeleinket.

Szolgáltatásaink átalány díjas megbízási szerződés keretei között is igénybe vehetőek.

Amennyiben tanácsadásra , konzultációra kerül sor, az ügyre vonatkozó teljes megbízás nélkül tanácsadói óradíjat állapítunk meg.